Pjesma

Samotnici

Đorđi Peruzović

Autori

Skladba

Đorđi Peruzović

Stihovi

Momčilo Popadić

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Đorđi Peruzović

Albumi

1976 - Samotnici
2008 - Zlatna kolekcija