Pjesma

Samo da rata ne bude

Đorđe Balašević

Autori

Izvedba

Đorđe Balašević