Pjesma

Propa je mali duje

Đorđi Peruzović

Autori

Skladba

Đorđi Peruzović

Stihovi

Đorđi Peruzović / Ivica Flesch

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Đorđi Peruzović

Album

1973 - Mojoj jedinoj ljubavi