Pjesma

Predajem se

Petar Dragojević

Autori

Izvedba

Petar Dragojević

Album

2010 - Sve boje moje duše