Pjesma

Pozdravimo se

Dalibor Brun

Autori

Skladba

Đorđe Novković

Stihovi

Zoran Bašić

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Dalibor Brun

Albumi

1994 - Pozdravimo se
1995 - Sve najbolje od Dalibora Bruna
2008 - Zlatna kolekcija