Pjesma

Potpisujem

Petar Dragojević

Autori

Izvedba

Petar Dragojević