Pjesma

Posebna

Marina Benić

Autori

Skladba

Marko Tomasović

Stihovi

Nevia Korpar

Aranžman

Davor Devčić

Izvedba

Marina Benić