Pjesma

Ponoćne vijesti

ITD Band

Autori

Skladba

Miroslav Drljača Rus

Stihovi

Miroslav Drljača Rus

Aranžman

Miroslav Drljača Rus

Izvedba

ITD Band

Albumi

1984 - Dvadeseti vijek
2006 - Sve najbolje