Pjesma

Pokloni mi srce

Đorđi Peruzović

Autori

Skladba

Stipica Kalogjera

Stihovi

Z. Šipišić

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Đorđi Peruzović

Album

1972 - Opet Jovo nanovo