Pjesma

Pjesme mladosti moje

Đorđi Peruzović

Autori

Skladba

Joško Banov

Stihovi

Joško Banov

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Đorđi Peruzović

Albumi

1978 - Pjesme mladosti moje
2008 - Zlatna kolekcija