Pjesma

Pjesma rastanka

Romanca

Autori

Skladba

Krešimir Bogutovac Stipa

Stihovi

Krešimir Bogutovac Stipa

Aranžman

Krešimir Bogutovac Stipa

Izvedba

Romanca

Album

2007 - Festival Šokačke Pisme 2007