Pjesma

Pjesma je bila život moj

Gabi Novak

Autori

Izvedba

Gabi Novak

Albumi

1977 - Gabi '77
2002 - Pjesma je moj život