Pjesma

Pisma Splitu

Klapa Dalmati

Autori

Skladba

Bruno Vučković

Stihovi

Bruno Vučković / B. Ozretić

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Klapa Dalmati

Album

2006 - Da te mogu pismom zvati - Libar V