Pjesma

Ostala si ista

Klapa Maslina

Autori

Skladba

Ivica Badurina

Stihovi

Frane Bilić

Aranžman

Andrej Baša

Izvedba

Klapa Maslina

Albumi

1997 - Klapa Maslina
2006 - Da te mogu pismom zvati - Libar IV