Pjesma

Opet Jovo nanovo

Đorđi Peruzović

Autori

Skladba

Nenad Vilović

Stihovi

Nenad Vilović

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Đorđi Peruzović

Album

1972 - Opet Jovo nanovo