Pjesma

Oj, Baranjo, ponosita mati

Baranja Tambura Aid

Autori

Skladba

Aleksandar Homoky

Stihovi

M. Martinković / S. Golubov

Aranžman

Aleksandar Homoky / Željko Nikolin

Izvedba

Baranja Tambura Aid

Album

2004 - Brodfest 2004 - Revija nove domoljubne pjesme