Pjesma

Objašnjenja nema

Đorđi Peruzović

Autori

Skladba

Silvestar Glojnarić

Stihovi

Milan Doležal Mišo

Aranžman

Silvestar Glojnarić

Izvedba

Đorđi Peruzović

Album

1971 - Udri brigu na veselje