Pjesma

'o mare e tu

Davor Radolfi & Gabi Novak

Autori

Izvedba

Davor Radolfi & Gabi Novak

Album

2001 - Između dva mora