Pjesma

Nije gotovo kad je gotovo, nego je...

Toma Bebić

Autori

Skladba

Toma Bebić

Stihovi

Toma Bebić

Aranžman

Nikica Kalogjera

Izvedba

Toma Bebić

Album

2001 - Leute moj