Pjesma

Nije bilo lako

Ibrica Jusić

Autori

Skladba

Đelo Jusić sr.

Stihovi

Željko Sabol

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Ibrica Jusić

Albumi

1981 - Ibrica
1994 - Retrospektiva