Autori

Skladba

Carson Parks

Stihovi

Mario Vestić

Aranžman

Denis Špegelj

Izvedba

Anja Šovagović & Najbolji Hrvatski Tamburaši

Album

2003 - Divne godine