Pjesma

Nemiri prve ljubavi

Đorđi Peruzović

Autori

Skladba

Stipica Kalogjera

Stihovi

Drago Britvić

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Đorđi Peruzović

Albumi

1973 - Mojoj jedinoj ljubavi
2008 - Zlatna kolekcija