Pjesma

Naša priča

Đorđi Peruzović

Autori

Skladba

Dalibor Musap / Želimir Škarpona

Stihovi

Ivica Kurtović

Aranžman

Dalibor Musap / Želimir Škarpona

Izvedba

Đorđi Peruzović

Album

2012 - Split 2012