Pjesma

Na usamljenoj plaži

Đorđi Peruzović

Autori

Skladba

Zdenko Runjić

Stihovi

Bratislav Zlatanović

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Đorđi Peruzović

Albumi

1979 - Luna, luda
2008 - Zlatna kolekcija