Pjesma

Na ognjišću svome

Klapa Sagena

Autori

Skladba

J. Perdija Bura

Stihovi

Izvor Oreb

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Klapa Sagena

Album

2004 - Brodfest 2004 - Revija nove domoljubne pjesme