Pjesma

Na Bahame

Davor Radolfi & Ritmo Loco

Autori

Izvedba

Davor Radolfi & Ritmo Loco

Albumi

1996 - Ljubav svih mojih ljubavi
1997 - Kruh i vino