Pjesma

More je nevjesta moja

Đorđi Peruzović

Autori

Skladba

Đorđi Peruzović

Stihovi

Ivica Flesch

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Đorđi Peruzović

Albumi

1978 - Pjesme mladosti moje
1998 - Kolekcija
2008 - Zlatna kolekcija