Pjesma

Mogli bi...

Đuka Čaić

Autori

Skladba

Mario Mihaljević

Stihovi

Mario Mihaljević

Aranžman

Branimir Mihaljević

Izvedba

Đuka Čaić

Albumi

2004 - Zapalit' ću svijeću
2004 - Brodfest 2004 - Revija nove domoljubne pjesme