Pjesma

Mi smo hrvatski mornari

Oliver

Autori

Skladba

Zdenko Runjić

Stihovi

Nenad Ninčević

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Oliver

Albumi

1992 - Teško mi je putovati
1998 - Štorija 3

Stihovi

Mi smo hrvatski mornari
plavog mora sinovi,
gdje god plove naše lađe
vije barjak hrvatski.
Mi smo hrvatski mornari
u oluji rođeni,
prisegli smo rodu svome
plavo more čuvati.
More sinje, more plavo, more Jadransko,
more sinje, more plavo, more Hrvatsko.
Svetim putem dok ih prate krila galeba,
na tvom valu plove lađe tvojih sinova.
More sinje, more plavo, more Jadransko,
more sinje, more plavo, more Hrvatsko.
Dok sa neba sunce grije zlato maslina,
mir i ljubav svijetu nosi s naših obala.