Pjesma

Meštrovićev zdenac

Gabi Novak

Autori

Skladba

Vilibald Čaklec

Stihovi

Drago Britvić

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Gabi Novak

Albumi

1994 - Tebi grade moj - Pjesme o Zagrebu
2006 - Zlatna kolekcija
2006 - The platinum collection - Ivo Robić
Aranžman: Bojan Hohnjec