Pjesma

Mendula na cesti

Dalmatino

Autori

Skladba

Ivo Jagnjić

Stihovi

Ivo Jagnjić

Aranžman

Ivo Jagnjić / Zdravko Sunara / Mladen Magud / Ante Gašpardi / Renato Švorinić

Izvedba

Dalmatino

Album

2003 - Dobro jutro

Stihovi

Čekat će me noćas sudbina na cesti,
ka divojka mlada sva u bilo obučena.
U dubokoj noći pripast će me riči,
ja slutila san jednom opet ću te sresti.
I opet će ljubav na kolina pasti,
kupina i trnje u srce će bosti.
I kazat će žena lipa ka u priči,
ja tri života čekan na ono oprosti.
Svirat će nam zlatne strune misečine,
a bura u poju vinčanicu će plesti.
Prid zoru će sunce šapniti iz daljine,
da je moja mlada mendula na cesti.
Poletit će zorno sedan galebova,
sedan galebova za svih sedan grija.
Prema mojoj kući ča još nima krova,
čovika i žene i dičijega smija.
Svirat će nam zlatne strune misečine,
a bura u poju vinčanicu će plesti.
Prid zoru će sunce šapniti iz daljine,
da je moja mlada mendula na cesti.
Svirat će nam zlatne strune misečine,
a bura u poju vinčanicu će plesti.
Prid zoru će sunce šapniti iz daljine,
da je moja mlada mendula na cesti.