Pjesma

Majko, da li znaš

Oliver

Autori

Skladba

Zdenko Runjić

Stihovi

Zdenko Runjić

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Oliver

Albumi

1977 - Zagreb 77
1978 - Poeta
1998 - Štorija 4
2005 - Hitomanija 1 - Davor Radolfi
Aranžman: Davor Radolfi