Pjesma

Lozje

Dalmatino

Autori

Skladba

Ivo Jagnjić

Stihovi

Ivo Jagnjić

Aranžman

Mladen Magud

Izvedba

Dalmatino

Album

2002 - Cukar i sol

Stihovi

Vitar nosi lozje tu prid našin vratima,
i pokrije staze kozje ča san obasa.
Ja san iša dužin puten da bi pronaša,
srce puno jubavi ča si za me čuvala.
Vitar nosi lozje tu prid našin vratima,
nosi riči kazne Božje ča me dopala.
Kraj komina ti si lipo dite zibala,
ime oca mojega njemu nadila.
Dođi i oprosti mi sve
šta bi ja bez tebe
i ko bi meni ruku da.
Dođi i oprosti mi sve
tebe san tražija,
a ti si cili život bila uz mene.
Vitar nosi lozje tu prid našin vratima,
ja san doša iz daleka, iša satima.
Jedan žuti list od loze nogon zgazija,
ja san glavu pognija, jerbo san se sramija.
Dođi i oprosti mi sve
šta bi ja bez tebe
i ko bi meni ruku da.
Dođi i oprosti mi sve
tebe san tražija,
a ti si cili život bila uz mene.