Pjesma

Lišina

Oliver

Autori

Skladba

Zdenko Runjić

Stihovi

Jakša Fiamengo / Momčilo Popadić

Aranžman

Dečo Žgur

Izvedba

Oliver

Albumi

1981 - Jubavi, jubavi
1995 - Svjetiljka djetinjstva - Boris Dvornik
1998 - Štorija 3
2003 - Šankconijer
2006 - Da te mogu pismom zvati - Libar VI - Boris Dvornik
2013 - 100 Originalnih pjesama

Stihovi

Život ti je ka lišina,
zalud s viron cekaš asa
jerbo srica, furba lina,
muci, ne da glasa.
Pa bi svima dobra bila
u tom macu nika žunta,
da ne projde igra cila
lišo i bez punta.
Svit se vrti, karta šeta,
zoveš trice, dojdu fanti,
poslin briškule, trešeta,
uvik oni isti kanti!
Mac se tanji, život biži,
svakom dojde ista mira,
od života sami friži,
samo pasja vira!
Život ti je ka lišina,
dikod udre, dikod striša,
podili svoj dil morbina,
tuce nas i miša.
Letu kupe, letu špade,
pomalo se prazni boca,
motaje se pa se krade,
sve nas vrime štroca.
Život ti je ka lišina,
dojde bašton, ni dinari,
vonja ludost i friškina,
igra se i stari.
Imaš karik, zoveš druga,
u toj igri nima skuže,
boja karta sve pošpuga,
zalud ti akuže.