Pjesma

Kraj tanahna sadrvana

Ibrica Jusić

Autori

Izvedba

Ibrica Jusić

Album

2003 - Amanet