Pjesma

Konji bili, konji vrani

Miroslav Škoro

Autori

Skladba

Miroslav Škoro

Stihovi

Miroslav Škoro / Đuro Perica

Aranžman

Jerry Grcevich

Izvedba

Miroslav Škoro

Albumi

1996 - Sitan vez
1998 - Uživo - uživo
2007 - Sve najbolje vol. 1

Stihovi

Još po danu nekako i mogu
bis sakriti bez zamirke Bogu,
al' po noći, kada sve se utiša
od sijanja san na oči neće.
Ej, kakve sam konje im'o,
konje bile, konje vrane
konje bile, konje vrane
i žerave razigrane.
Upalite onaj fenjer stari,
neka svitli dok zora ne svane,
neka u njem gore uspomene,
na ljubavi, na minule dane.
Ej, kakve sam konje im'o
konje bile, konje vrane
konje bile, konje vrane
i žerave razigrane.
Sve sam prod'o, rastep'o imanje
što ga za me stari dida smog'o,
da bi' mog'o platit' lumpovanje
nebil' srcu pijan pomoć mog'o.
Ej, kakve sam konje im'o
konje bile, konje vrane
konje bile, konje vrane
i žerave razigrane.
Ej, kakva sam kola im'o
za momačke lude dane
ostala mi kraj salaša,
ispod duda krajputaša.
Ostala mi kraj salaša,
pale na nji' suve grane,
ej, kakve sam konje im'o.