Pjesma

Kako je tužno sve

Đorđi Peruzović

Autori

Skladba

Nenad Vilović

Stihovi

Nenad Vilović

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Đorđi Peruzović

Albumi

1973 - Gala, gala
2008 - Zlatna kolekcija