Pjesma

Kako ću je pripoznat

Ribari & Boris Oštrić

Autori

Izvedba

Ribari & Boris Oštrić

Album

2007 - Split 2007