Pjesma

Kako ću ikada više reči da?

Maja Vučić

Autori

Izvedba

Maja Vučić

Album

2006 - Lice koje znaš