Pjesma

Kad godina koja mine

Azzurro

Autori

Skladba

D. Kalogjera

Stihovi

Vjekoslava Anić

Aranžman

D. Kalogjera

Izvedba

Azzurro

Album

2004 - Brodfest 2004 - Revija nove domoljubne pjesme