Pjesma

Hvala ti

Autori

Skladba

Marko Tomasović

Stihovi

Nevia Korpar

Aranžman

Toni Eterović