Pjesma

Hej, sviđaš mi se, mala

Đorđi Peruzović

Autori

Skladba

Đorđi Peruzović

Stihovi

Đorđi Peruzović / Ljiljana Petrović Buttler

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Đorđi Peruzović

Albumi

1974 - Ponoćno sunce
2008 - Zlatna kolekcija