Pjesma

Hajde

Renata Sabljak

Autori

Skladba

Željen Klašterka

Stihovi

Lj. Pauzin

Aranžman

Predrag Martinjak P'eggy

Izvedba

Renata Sabljak

Albumi

1998 - Renata Sabljak
1999 - Hajde
1999 - Hajde - remix
Aranžman: R. Brajković