Pjesma

Grade pokraj Dunava

Likosi

Autori

Skladba

Branimir Jovanovac

Stihovi

Branimir Jovanovac

Aranžman

Branimir Jovanovac

Izvedba

Likosi

Album

2003 - Brodfest 2003 - Revija nove domoljubne pjesme