Pjesma

Gdje odlaziš kad oči zaklopiš

Maja Blagdan

Autori

Aranžman

Nikša Bratoš

Izvedba

Maja Blagdan

Album

1993 - Vino i gitare