Pjesma

Gdi si bija, kad je grmilo

Đorđi Peruzović

Autori

Skladba

Nenad Vilović

Stihovi

Nenad Vilović

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Đorđi Peruzović

Albumi

1985 - Ponoćno sunce
1989 - Splitski biseri 1970-1980
1998 - Kolekcija