Pjesma

Ferali

Ženska Klapa Luka

Autori

Izvedba

Ženska Klapa Luka