Pjesma

Elegija

Anica Zubović

Autori

Skladba

D. Grabar

Stihovi

Ljubica Duić Jovanović

Aranžman

Nikica Kalogjera

Izvedba

Anica Zubović

Album

2002 - Kronologija