Pjesma

Domenika

Nikša Radovanović

Autori

Izvedba

Nikša Radovanović

Album

1999 - Melodije Jadrana 1999