Pjesma

Dojadilo, moj živote

Dalibor Brun

Autori

Skladba

Đorđe Novković

Stihovi

Zoran Bašić

Aranžman

Stipica Kalogjera

Izvedba

Dalibor Brun

Album

1994 - Pozdravimo se